banner

Velkommen til vårdugnad i sameiet

Vi samles for å gjøre fellesområdene våre klare til 17. mai og sommer!

Onsdag 4. mai kl. 17:30 – 20:30

  •   Luke bed på fellesområde og skrent mot veien
  •   Spyle svalgang og betongdekke bak blokka
  •   Rydding i garasjen og uteboden
  •   Feie sand av dekket på lekeplassen
  •   Snu sanden i sandkassen (uten å skade duk)
  •   Kontrollere fjellveggen og fjerne løs stein
  •   Fjerne søppel i skrenten
  •   Påsetting av «kattenett» på sandkassen
  •   Rydde leker i skogholt

 

Festkomitéen serverer mat og drikke

 

Vi håper så mange som mulig kan komme – det er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene, og er vi mange er jobbene raskt unnagjort.

NB! Det kommer ikke container til rydding av eget skrot på dugnaden – vi fyller hageavfallet fra fellesområdene i egen tilhenger.

Velkommen!