Venteliste – leie av ekstra parkeringsplass

Sameiet disponerer 6 parkeringplasser i tillegg til de som er tilknyttet hver av beboerseksjonene. Disse er leid ut på ubestemt tid til beboere som ønsker en ekstra p-plass. Dersom en utleid plass blir ledig vil muligheten for å leie plassen tilkomme beboere etter rekkefølgen på ventelisten på denne siden.

For å sette deg på venteliste, skriv navn, adresse og telefon i en kommentar til denne siden. Innkomne navn på listen noteres av styret i den rekkefølgen de kommer inn, og rekkefølgen nedenfor er listen slik den er registrert.

For å sikre oss mot spam har vi ikke automatisk publisering av kommentarer – men kommentarene legges i kø og vil bli godkjent av styret fortløpende. Selv om navnet ditt ikke synes med en gang, skal det altså være registrert når du sender inn kommentar.

Nåværende liste er (oppdatert 16.10.2017):

  1. Erik Brekke Myklebust, Årvollveien 66L
  2. Petter Halvorsen, 66G
  3. Espen Braastad, Årvollveien 68H
  4. Einar Bordewich, Årvollveien 68H
  5. Nadine Smedsrud, Årvollveien 68H

 

9 thoughts on “Venteliste – leie av ekstra parkeringsplass”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>