rainboot-garden-on-a-fence-500x319

Velkommen til vårdugnad!

Vi samles for å gjøre fellesområdene våre klare til 17. mai og sommer!

Mandag 14. mai kl. 18:30 – 20:30

Dugnaden er en hyggelig anledning til å møte gode naboer og gjøre et lite løft for trivselen i sameiet. Det blir pizza og noe å drikke for deltagerne ca kl 20:00.

Oppgaveliste:

 • Luke bed
 • Rense sandkasse (legge inn mer sand), evt. kattenett
 • Feie sand av dekket på lekeplassen
 • Kontollere og evt. reparere lekeplassen
 • Spyle svalgang og betongdekke bak blokka
 • Fjerne søppel i skrenten mot Årvollveien
 • Bortkjøring av hageavfall

Vi vurderer evt. behovet for å barke bedene våre ved en senere anledning.

Største jobben er luking av fellesområder – vi foreslår at vi gjør en grov arbeidsfordeling:

 • Rekkehus a-b-c-d-e-f-g-h-j-k-m-n tar skrenten ned mot Årvollveien
 • Rekkehus p-q-r-s-t-u tar bed på lekeplassen
 • 1.etg blokka a-b-c-d-e-f-g luker bed på fellesområde på kortsiden av blokka og rullesteinsbed ved garasjen.
 • 1.etg blokka h-j-k-m-n-p-q luker bed på lekeplassen
 • 4.etg blokka (h * 14) Koster, spyler og luker på nordsiden av blokka, og skrenten ned mot Årvollveien nedenfor parkeringsplassen.
 • Øvrige oppgaver tas av den som ønsker det. 

Sameiet stiller med redskaper og hansker.

Vi håper så mange som mulig kan komme – det er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene, og er vi mange er jobbene raskt unnagjort.

NB! Det kommer ikke container til rydding av eget skrot på dugnaden – vi fyller hageavfallet fra fellesområdene i egen tilhenger.

Ta med godt humør – vel møtt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>