Vårrengjøringen ute omr. og garsjen mandag 27.4.

feiing

Mandag 27. 4 blir det vårrengjøring av garasjen og ute. Ber alle fjerne alt.
Garasjen: Fjern alle kjøretøyer, skibokser kan ikke henge i taket da feiebilen ikke kommer under. Fjern alt du har av skrot.

Biler som ikke er i bruk henstilles til å parkere på utfartsparkeringen på toppen av Årvollveien.
Ute: Fjern alt av leker etc. også på lekeplassen. Gjesteparkeringen kan ikke brukes denne dagen.

Informasjon om sprengningsarbeider

Under ser dere informasjon fra utbygger vedr. sprengningsarbeider. Anbefaler alle å sette seg inn i dette, det er også lurt å informere barna. Som det står i skrivet bør man ikke oppholde seg i rom som vender mot sprengningsområdet når de sprenger. Det anbefales derfor at man heller ikke oppholder seg utendørs på området foran blokka når det sprenges.

Informasjon om sprengningsarbeider

Det vil foregå sprengningsarbeider i nabolaget. Vibrasjoner. «Hele huset rister»

Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet. En kan lett føle at det er dramatisk,- men faren for at det skal oppstå skade eller farlige situasjoner er minimale.  Når det sprenges i fjell, vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt, og dels medgå til å sette det i omkringliggende fjellet i forbigående svingninger(vibrasjoner). Disse svingningene kan i noen grad sammenlignes med bølger i vann.

Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner, og en kan ofte merke vibrasjoner fra sprenging på lange avstander. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjoner kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store de kan tillates på den enkelte bygning. For å kontrollere de hus eller installasjoner som ligger ugunstig til i forhold til arbeidsstedet, blir det installert vibrasjonsmålere.

 

Hva bør du passe på?

Når det pågår sprengningsarbeider i ditt nærområdet, bør du påse at løse gjenstander ikke står «på vippen» – i skap eller på hyller. Selv med små vibrasjoner kan flytte det lille som skal til for at ting faller ned. Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner. Små barn kan også i enkelte tilfeller bli litt skremt når de våkner av det samme.

 

Varsling ved sprengning.

Før hver sprengning varsles det med pulserende sirene 2 minutter før sprengning av salve og hel sirene etter salve, faren over. Når det det varsles om sprengning: gå vekk fra innganger, vinduer, altaner, uteområder og lignende som vender mot arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell. Vis denne informasjon til andre som bor eller arbeider (har tilhold) i huset. Anleggsarbeidet i ditt nærområdet kan medføre noe usikkerhet hos beboerne omkring. Vi håper denne informasjon er til nytte!

 

OTE Fjellsprenging AS