All posts by Steinar Bjørnerud

Ventilasjonsanleggene

Hei dere, styret anbefaler beboerne å bestille en befaring av sitt ventilasjonsanlegg før garantien går ut. Roar i Ergotek kommer hvert år til flere i blokka. Hvis du også ønsker besøk av han så ta kontakt med han på e-post. roar@ergotek.no Han har allerede avtalt befaring med flere 31.8. Ventistål kan også tilby en annen styringsenhet som gir mulighet for døgn og ukeprogrammering. Kontakt  Ventistål på  tonsbarg@ventistaal.no

Beising og planting

plante

Det er hyggelig å se så mange som planter og lager det fint utenfor hos seg.

Styret håper flest mulig beiser ferdig rekkehusene før de tar sommerferie.

Det er også hyggelig om flere av de som bor i blokka i 1. etg. ønsker å lage det fint i blomsterbedet utenfor sin veranda.

 

 

Oppgradering av tundraen ved garasjen

Etter besøket av gartneren Jan Scott har styret mottatt et tilbud på oppgradering av gresstundraen utenfor garasjen. Gresstundraen er det første du ser når du kommer til Årvollbrinken, dessverre ser det ikke ut som dette omr. blir særlig dekorativt. Styret har derfor besluttet å takke ja til tilbudet fra Jan Scott for oppgradering av omr.

Her er slik det skal bli:

2 stk furuer fjernes, jord og gress graves ut. Bunnen dekkes med fiberduk, og et ca25 cm lag med dekorstein, i størrelse 90-220 mm. På arealet (ca 35 m2) plantes
4 grupper av vintergrønn lavt-voksende einer, tilsammen 12 planter.

Vi håper dette blir fint.

Vårrengjøringen ute omr. og garsjen mandag 27.4.

feiing

Mandag 27. 4 blir det vårrengjøring av garasjen og ute. Ber alle fjerne alt.
Garasjen: Fjern alle kjøretøyer, skibokser kan ikke henge i taket da feiebilen ikke kommer under. Fjern alt du har av skrot.

Biler som ikke er i bruk henstilles til å parkere på utfartsparkeringen på toppen av Årvollveien.
Ute: Fjern alt av leker etc. også på lekeplassen. Gjesteparkeringen kan ikke brukes denne dagen.

Informasjon om sprengningsarbeider

Under ser dere informasjon fra utbygger vedr. sprengningsarbeider. Anbefaler alle å sette seg inn i dette, det er også lurt å informere barna. Som det står i skrivet bør man ikke oppholde seg i rom som vender mot sprengningsområdet når de sprenger. Det anbefales derfor at man heller ikke oppholder seg utendørs på området foran blokka når det sprenges.

Informasjon om sprengningsarbeider

Det vil foregå sprengningsarbeider i nabolaget. Vibrasjoner. «Hele huset rister»

Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet. En kan lett føle at det er dramatisk,- men faren for at det skal oppstå skade eller farlige situasjoner er minimale.  Når det sprenges i fjell, vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt, og dels medgå til å sette det i omkringliggende fjellet i forbigående svingninger(vibrasjoner). Disse svingningene kan i noen grad sammenlignes med bølger i vann.

Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner, og en kan ofte merke vibrasjoner fra sprenging på lange avstander. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjoner kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store de kan tillates på den enkelte bygning. For å kontrollere de hus eller installasjoner som ligger ugunstig til i forhold til arbeidsstedet, blir det installert vibrasjonsmålere.

 

Hva bør du passe på?

Når det pågår sprengningsarbeider i ditt nærområdet, bør du påse at løse gjenstander ikke står «på vippen» – i skap eller på hyller. Selv med små vibrasjoner kan flytte det lille som skal til for at ting faller ned. Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner. Små barn kan også i enkelte tilfeller bli litt skremt når de våkner av det samme.

 

Varsling ved sprengning.

Før hver sprengning varsles det med pulserende sirene 2 minutter før sprengning av salve og hel sirene etter salve, faren over. Når det det varsles om sprengning: gå vekk fra innganger, vinduer, altaner, uteområder og lignende som vender mot arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell. Vis denne informasjon til andre som bor eller arbeider (har tilhold) i huset. Anleggsarbeidet i ditt nærområdet kan medføre noe usikkerhet hos beboerne omkring. Vi håper denne informasjon er til nytte!

 

OTE Fjellsprenging AS

Snømåking

Fikk denne meldingen av vaktmesteren nå: Hei. Sender denne til alle kunder. Har måttet hive inn håndkle. For tung snø til å ploge, for våt til å freses. Aldri tidligere hatt behov for kjetting. Anskaffer det i morgen og går på igjen.

Han er veldig lei for det. Vi får hjelpe hverandre som best mulig. Spør en nabo eller gi beskjed til styret om noe er prekært.

Lading av EL-bil i garasjen

imagesPDDLZ5IE

Bildet er kun en illustrasjon

Styret har nå hentet inn et tilbud på å få lagt opp lader til el. bil i garasjen. Det er foreløpig skisser og ca. beløp. Slik det ser ut nå vil en 10 amp. Kurs koste ca. 9.000,-, 16 amp. Ca. 18.000,- inkl. mva. prisene er som sagt ca. og kan variere noe. Vi jobber med å få på plass et bedre tilbud. For å kunne få best mulig tilbud er det fint å få vite hvor mange som kan være interessert. Det er ikke forpliktende og melde interesse. Dagens løsning vil bli avviklet så fort en leverandør er valgt. Så eneste mulighet for å lade el. blir å få lagt opp egen løsning. Det vil ikke være mulig å velge noen annen leverandør enn den som sameiet inngår samarbeid med. De som kan være interessert kan melde det til styret. Dette innlegget ligger også på vår FB profil. Hvis du er på FB så sett gjerne inn en kommentar der. Evt. så kan du sende en e-post til styret. styret@aarvollbrinken.com