Styret / kontakt

Styret i Årvollbrinken sameie består av

  • Styreleder: James Bjerkholt – 68C
  • Styremedlem: Nils Sødal - 68J
  • Styremedlem: Endre Herfindal – 68D
  • Vara: Synne Bjerkås Andersen – 68H
  • Vara: Jostein Nørbech – 68H

Styret velges på årsmøte for 1 eller 2 år, og møtes jevnlig til styremøter og besørger sameiets drift og økonomi.

Har du forslag til hvordan vi kan gjøre sameiet vårt enda bedre?

Send mail til forslag@aarvollbrinken.com

Dersom forslaget innebærer  økonomiske ytelser eller 3.parts aktører er det lettere for styret å fatte et positivt vedtak om du er så konkret som mulig og legger ved evt. innhentet tilbud og leverandørnavn.

Har du spørsmål/anmodning/klage/ros til styret?

Send mail til styret@aarvollbrinken.com eller snakk med oss direkte.

Har du kommentarer til nettsidene?

Send mail til web@aarvollbrinken.com