Nå begynner riving av nabobygget.

Gjære kommer opp nå, etter dialog har jeg fått flyttet gjære slik at vi beholder kjøreadkomst til blokka.

Her er utbyggers plan:
“Vi begynner å montere finerplater på gjerdestolpene mandag 26 januar.

Vi begynner med innvendig lettrivning i morgen (21.1). Dette er arbeider dere ikke vil merke noe av.
Leietakeren i bygget flytter ut innen 1 februar. Etter det så blir det river vi hele bygget suksessivt ned, med varighet ca. 6 uker.”

Det er selvfølgelig ikke ideelt å bo inntil et bygg som skal rives men vi skal være fornøyde med tiden på året det gjøres på. Det blir mindre støv og støyplager vinterstid.

Renovasjonsetaten kommer på besøk 2.2.

Hei naboer.

På fredag fikk jeg en telefon fra renovasjonsetaten. De har et eget ute team, som er med renovasjonsbilen rundt for å se hvor godt søppelet blir kildesortert. De har gått igjennom vår søppel. Vi har et klart forbedringspotensial, sett i lys av dette får vi besøk av Renovasjonsetatens ute team. De går fra dør til dør 15.30-20 mandag 2. februar for å kunne svare på spørsmål samt være behjelpelige med alt som har med kildesortering å gjøre.

Se skriv fra dem.

Ta dem godt i mot.

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/kildesortering_av_matavfall_og_plastemballasje/

4.1Oppslag før besøk