Beboerinformasjon

Bestille nye nøkler

Årvollbrinken har systemnøkler. For å bestille nye nøkler kontakt styret på styret@aarvollbrinken.com og oppgi:

  • Navn
  • Antall nøkler du ønsker
  • Serienummer på en av dine eksisterende nøkler (dersom du skal ha husnøkkel) eller oppgi “K3 – garasjenøkkel” dersom du bor i rekkehus og savner garasjenøkkel. (Leilighetsnøklene passer også til garasjen – ikke behov for separat garasjenøkkel).
  • Om du vil ha nøklene tilsendt i postoppkrav (kommer oppkravsgebyr i tillegg til prisen) eller om du vil hente nøkkelen selv hos vår leverandør innenfor vanlig åpningstid (Lillestrøm-området)

Det koster ca 300,- eks. mva. pr nøkkel.

Postkasseskilt

Bestilles fra postens skiltbutikk, hvitt skilt med svart tekst: Postens skiltbutikk

Parkering

  • Parkering for beboere skjer på eiet eller leiet plass i garasjeanlegget, alternativt i gaten.
  • Parkering for gjester finner sted på gjesteparkeringen, mot at disse har synlig gjesteparkeringsbevis i vinduet.
  • Det er egen MC/scooterparkering på gjesteparkeringen.
  • Parkeringskort følger hver eierseksjon.
  • Feilparkerte biler risikerer å bli bøtelagt

Det er dessverre et tilbakevendende problem at enkelte beboere benytter gjesteparkeringen som sin parkeringsplass nummer 2 og lar bilen stå der over tid, hvilket fyller opp gjesteplassene. Dette er lite hensynsfullt og usolidarisk med de andre beboerne – vi oppfordrer til at sameiets vedtak om bruk av gjesteparkeringen blir respektert. Pass også på at ikke dine gjester parkerer på gjesteparkeringen som tilhører Årvolltoppen sameie, oppe på baksiden av blokka.

Avfallshåndering / søppel

Sameiet disponerer 3 søppelsiloer ved utkjøringen fra gjesteparkeringen (nederst mot Årvollveien), den ene av disse til papirgjenvinning. Merk at det ikke er anledning til å benytte søppelsiloene til Årvolltoppen sameie (midt bak blokka).

Beising / behandling av utendørs treverk

Terassedekkene på rekkehus/leiligheter, samt rekkverk på rekkehus ble levert ubehandlet (dvs. i trykkimpregnert treverk) da Årvollbrinken ble ferdigstilt i 2011. Etter nødvendig tørketid (1 år) har flere beboere valgt å behandle treverket. Det har vært et ønske blant beboerne å samles om valg av behandlingstyper og farger. Informasjon om dette er samlet i vår beiseguide.

Leie av ekstra p-plass i garasjen

Sameiet disponerer 6 parkeringplasser i tillegg til de som er tilknyttet hver av beboerseksjonene. Disse er leid ut på ubestemt tid til beboere som ønsker en ekstra p-plass. Dersom en utleid plass blir ledig (ved flytting eller oppsigelse) vil muligheten for å leie plassen tilkomme beboere etter rekkefølgen på p-plass-ventelisten.

Leie av plass i dekkhotell

Sameiet har dekkhotell i ytterboden ved garasjeporten, mot en årlig avgift. Dekkhotellet har begrenset plass, men ved flytting eller oppsigelse blir plasser ledige og vil tildeles etter rekkefølge på dekkhotell-ventelisten.

Lading av el-bil i garasjen

All lading av el-kjøretøy i garasjen skal foretas via godkjent ladeboks. Det skal ikke lades el-kjøretøy via stikkontakt. Dette skyldes både el-sikkerhet (felleskursen i garasjen er ikke dimensjonert for lading av flere el-biler samtidig), lovpålagt begrensning i effektuttak gjennom vanlig stikkontakt, samt at naboene ikke skal betale for den enkeltes strømforbruk (felleskursen dekkes av fellesutgiftene). Vedlikeholdslading av startbatteri i bil/MC og bruk av elektrisk utstyr som håndverktøy, smørejern, støvsuger, o.l. kan fritt gjøres fra stikkontakt i fellesanlegget da dette ikke representerer noen økonomisk belastning for sameiet. Installasjon av ladeboks innbefatter at det blir lagt opp en egen kurs til den enkelte parkeringsplass, som enten kobles til den enkelte leilighets strømmåler, eller til egen sikringstavle med seriemåler for kursen for rekkehusene. For de som har bod i garasjeanlegget er det mulig å få eget elektrisk opplegg ført frem til boden. Sameiet bruker fast leverandør av ladebokser og elektrisk opplegg, og det gis rabatt dersom man går flere sammen om å bestille samtidig. Vær oppmerksom på at prisene kan ha endret seg fra det som er oppgitt. Alle bestillinger skjer mellom bestiller og leverandør – sameiet/styret er ikke part i dette.

MERK at bestilling av ladeboks må skje via KVIKK slik at det kun installeres ladebokser med intelligent kapasitetsfordeling (alle ladeboksene inngår i et nettverk for å garantere at ikke tilførselskabel blir overbelastet med fare for brann)

Se bestillingsalternativer og informasjon