Ventilasjonsanleggene

Hei dere, styret anbefaler beboerne å bestille en befaring av sitt ventilasjonsanlegg før garantien går ut. Roar i Ergotek kommer hvert år til flere i blokka. Hvis du også ønsker besøk av han så ta kontakt med han på e-post. roar@ergotek.no Han har allerede avtalt befaring med flere 31.8. Ventistål kan også tilby en annen styringsenhet som gir mulighet for døgn og ukeprogrammering. Kontakt  Ventistål på  tonsbarg@ventistaal.no