Informasjon om beising/trebehandling

Frank har bidratt med en utmerket beiseguide for rekkehusene, inkl. fargekoder og beis/grunningstyper. Rådene gjelder i stor grad også for tilsvarende beising for leilighetene i 1.etg. og det er supplert med informasjon om beis og grunningstyper for disse.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>