Innbrudd i postkasse

Dessverre har vi hatt uønsket besøk. Postkassestativet med kasser til toppleilighetene er forsøkt brutt opp. En kasse er brutt opp. Deler er bestilt. Det anbefales at beboere tar inn posten hver dag. Kan også anbefale https://www.digipost.no/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>